Traumatologia dental

Rx periapical. Fractura coronària en un incisiu central

Rx periapical. Fractura coronària en un incisiu central

Els traumatismes dentals són urgències relativament freqüents en Odontología. En aquests casos, el més important és realizar el tractament adient el més aviat possible per prevenir al màxim futures complicacions.  En el cas següent es mostra una fractura coronària de l’esmalt i la dentina en un incisiu central definitiu. El trauma no afectava la vitalitat de la dent i la pacient va acudir a la consulta amb el fragment fracturat. El tractament que es va realizar va ser la unió del fragment amb materials adhesius.

Fractura coronària. Incisiu central superior

Una vegada units els fragments, la dent conserva la vitalitat pulpar. En aquests casos és decisiu en el pronòstic el tractament inmediat del traumatisme.

Unió dels fragemnts amb materials adhesius.