Estètica dental

Cas 1: Carilla de composite a incisiu lateral

Les carilles de composite són tractaments estètics molt conservadors i que es realitzen en una sola sessió clínica. Els actuals materials de restauració i les actuals tècniques d’adhesió ens permeten una excel·lent estètica a un cost molt assequible i amb uns resultats a mig i llarg termini molt satisfactoris. Al ser un tractament molt conservador no s’elimina gens de material dental. És una técnica ADDITIVA,  no SOSTRACTIVA com els tractaments amb corones de recobriment total.

Carilla de composite

Abans del tractament

carilla de composite

Després del tractament

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cas 2: Corona de recobriment total amb materials ceràmics

Avui en dia disposam de materials ceràmics molt estètics que, amb una bona tècnica de manipulació, poden oferir una integració realment natural de la restauració dins la boca del pacient. En aquest cas mostram una corona de recobriment total en un molar realitzada amb disilicat de liti.

corona de disilicat de liti

Abans del tractament

Corona de disilicat de liti

Després del tractament

 

 

 

 

 

 

 

Cas 3: Pròtesi fixa ceràmica amb estructura de zirconi

Els tractaments de pròtesi fixa convencional es segueixen realitzant en casos en que la col·locació d’un implant està contraindicada o en casos en que les dents adjacents s’han de coronar, ja sigui per motius estètics o funcionals. En aquest cas, s’havia de realizar una extracció d’un premolar fracturat i es va decidir col·locar una pròtesi fixa realitzada amb zirconi recoberta amb material ceràmic.

Pròtesi fixa amb circoni

Abans del tractament

 

 

Pròtesi fixa de circoni

Després del tractament