Estètica dental

Cas 1: Carilla de composite a incisiu lateral

Les carilles de composite són tractaments estètics molt conservadors i que es realitzen en una sola sessió clínica. Els actuals materials de restauració i les actuals tècniques d’adhesió ens permeten una excel·lent estètica a un cost molt assequible i amb uns resultats a mig i llarg termini molt satisfactoris. Al ser un tractament molt conservador no s’elimina gens de material dental. És una técnica ADDITIVA,  no SOSTRACTIVA com els tractaments amb corones de recubriment total.

Carilla de composite

Abans del tractament

carilla de composite

Després del tractament

 

 

Abans del tractament

Abans del tractament

 

Després del tractament

Després del tractament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 2: Corona de recubriment total amb materials ceràmics

En algunes ocasions, és imposible donar estètica amb tècniques adhesives. En aquests casos disposam de materials ceràmics molt estètics que, amb una bona tècnica de manipulació, poden oferir una integració realment natural de la restauració dins la boca del pacient. En aquest cas mostram una corona de recubriment total en un molar (assenyalada amb la fletxa) realitzada amb disilicat de liti.

corona de disilicat de liti

Abans del tractament

 

Corona de disilicat de liti

Després del tractament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 3: Pròtesi fixa ceràmica amb estructura de zirconi

Els tractaments de pròtesi fixa convencional es segueixen realitzant en casos en que la col·locació d’un implant està contraindicada o en casos en que les dents adjacents s’han de coronar, ja sigui per motius estètics o funcionals. En aquest cas, s’havia de realizar una extracció d’un premolar fracturat i es va decidir col·locar una pròtesi fixa realitzada amb zirconi recoberta amb material ceràmic.

Pròtesi fixa amb circoni

Abans del tractament

 

Pròtesi fixa mab circoni

Abans del tractament

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia en que es realitzà l’extracció dental es va col·locar una PRÒTESI PROVISIONAL per tal de restaurar el premolar i  en espera de la cicatrització dels teixits abans de realizar la pròtesi definitiva. D’aquesta manera, el pacient surt de la clínica amb una dent el mateix dia en el que es realitza l’extracció. 

Una vegada passat el temps d’espera es realitza la pròtesi definitiva amb ceràmica (en aquest cas, amb estructua de zirconi).

Pròtesi fixa de circoni

Pròtesi fixa definitiva

En aquestes fotografíes sense color es pot veure l’excel·lent adaptació de la pròtesi a la geniva i el mimetisme de la textura de la superfície dental característica del pacient amb la superfície de la ceràmica

Detalls dels marges protèsics

Negra: marge de la pròtesi
Vermell: marge de la dent natural

Textura superficial de la pròtesi

Detalls de la textura de la superficie de la pròtesi.
Negre: Superfície ceràmica
Vermell: Superfície dental